Update! Waar staan we nu?

Waar staan we nu?
Inmiddels zorgen we in afstemming met de gemeente Zaanstad voor de laatste puntjes op de i. Als alles in orde is, kan er een omgevingsvergunning voor het bouwplan worden afgegeven. Deze zal vervolgens ter inzage worden gelegd, zodat alle belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om te reageren op het plan. Als de omgevingsvergunning in zicht is, dan is de start verkoop ook niet meer ver weg. Op dat moment beginnen we zo snel mogelijk met de voorbereidingen voor de verkoop en we houden jou natuurlijk als eerste op de hoogte.

Onderweg naar duurzame woningen
Op dit moment zijn we in overleg met een bedrijf om de toekomstige woningen en appartementen in de Parel van Zuid te voorzien van een duurzaam energiesysteem. We streven naar duurzame woningen, waarin jij geen omkijken meer hebt naar de energievoorziening. Helemaal van deze tijd en een milieubewuste stap in de goede richting!

Archeologische vondst: de molen
Het archeologisch onderzoek naar de oude oliemolen De Ram is afgerond en de resten zijn zorgvuldig veiliggesteld. Nu worden de werkzaamheden opgestart om de locatie bouwrijp en geschikt te maken voor de beoogde woningbouw van de Parel van Zuid. In de afgelopen periode is de draagkracht van de grond vastgesteld door middel van sonderingen en zijn we begonnen met allerlei voorbereidende werkzaamheden. Houd de mail in de gaten en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws!