Update omgevingsvergunning

In ons laatste nieuwsbericht meldden wij dat er op de afgegeven ontwerp omgevingsvergunning zienswijzen waren ontvangen. Deze zienswijzen zijn behandeld door de gemeente en de gemeente heeft haar besluit tot afgifte van de omgevingsvergunning voor beroep bij de rechtbank in de zomerperiode ter inzage gelegd. Helaas is er beroep tegen dit besluit ingesteld bij de rechtbank. Wij zijn nu in afwachting van behandeling van dit beroep door de rechtbank. De verkoop en uiteindelijk de bouw van dit mooie project laat daarom nog op zich wachten.Ondanks deze vertraging bereiden wij de verkoop en start van de bouwwerkzaamheden voor de toekomstige woningen verder voor. De animo voor dit project is nog steeds groot.

Veel nieuwe mensen melden zich aan als belangstellende voor dit mooie project. Zodra er meer duidelijkheid is, laten wij u dat weten!