Parel van zuid

Stand van zaken Parel van Zuid

Sinds augustus is het redelijk stil op de locatie. Er lijkt weinig te gebeuren omdat er op dit moment niets zichtbaar gaande is. Echter, er wordt gestaag doorgewerkt om de bouw van de Parel van Zuid mogelijk te maken. Wij geven je graag een update over de stand van zaken.

Het archeologisch onderzoek op de bouwlocatie is afgerond. Wij zijn in overleg met de gemeente Zaanstad om de vervolgstappen te bepalen. Zo moeten de archeologische resten van de oude oliemolen De Ram op een zorgvuldige manier veilig gesteld te worden, dient de draagkracht van de grond vastgesteld te worden door sonderingen en dient de locatie gesaneerd te worden zodat deze bouwrijp gemaakt kan worden en geschikt is voor de beoogde woningbouw. De afstemming en de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats door gespecialiseerde bedrijven.

Daarnaast zijn wij in afstemming met de gemeente Zaanstad over de laatste puntjes op de ‘i’ voor de afgifte van een omgevingsvergunning voor het bouwplan. Wanneer deze afstemming gereed is, kan de gemeente besluiten om de omgevingsvergunning af te geven. Op dat moment wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd zodat belanghebbenden kunnen reageren op het plan.