Goedkeuring welstand | archeologische resten Oliemolen De Ram

Goed nieuws! De welstandscommissie heeft het plan van de Parel van Zuid goedgekeurd. Dit betekent dat we verder kunnen met de uitwerking van het plan. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen we dit natuurlijk delen op de website. De nieuwe impressies van het door Welstand goedgekeurde plan staan op de website.

Op de locatie zelf zijn werkzaamheden gestart om tot een bouwrijpe locatie te komen.  Het voormalige bedrijfspand is gesloopt en er vindt nu archeologisch onderzoek plaats. De archeologische resten van de oude oliemolen De Ram uit 1639 zijn inmiddels gevonden. De molen is in 1874 na 235 jaar gesloopt.  Wanneer het archeologisch onderzoek is afgerond, wordt de locatie gesaneerd. Alle werkzaamheden worden gedaan en begeleid door gespecialiseerde bedrijven om de overlast voor de direct omgeving zoveel mogelijk te beperken.